Имате нужда от ПОМОЩ?
Пишете сега на:
Данни за контакт
Данни на карта за плащане
Номер на картата
CVC код (3 цифрен код на гърба)
Валидност:
Продукти
Изберете продукт:
Цена:
BGN 99.90
Обща за плащане:
BGN 0.00
Вашето плащане е подсигурено от международна система STRIPE.
ОБЩА СТОЙНОСТ: 943,90 лв.
УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГА "МАРКЕТИНГ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ" (стойност 249 лв.)
ЕТО КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ СТАВАЙКИ ЧАСТ ОТ ТРЕНИНГА:
ДОСТЪП ДО СПЕЦИАЛНА FACEBOOK ГРУПА САМО ЗА УЧАСТНИЦИ (стойност 97 лв.)
БОНУС #2: ДОСТЪП ДО СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ ЗА ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ С ЮЛИЯН ОГНЯНОВ (стойност 59 лв.)
БОНУС #3: ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ КУРСА "СТАРТИРАЙ УСПЕШНО В МРЕЖОВИЯ МАРКЕТИНГ" С 65% ОТСТЪПКА (стойност 149 лв.)
БОНУС #1: ВЕЧЕН ДОСТЪП ДО ЗАПИСИТЕ ОТ СЪБИТИЕТО (стойност 249 лв.)
ВАШАТА ЦЕНА: 99,90лв.
@ Мрежов бизнес в България - Всички права запазени!

За статии, видеа и курсове за Мрежов бизнес посетете:
www.ognyanov.21.com

Този сайт не е част от Facebook, Instagram или Facebook inc.